OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

KLASA: 112-02/23-01/02

URBROJ: 2188-1-15-46

Vinkovci, 25. travnja 2023. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci objavljuje

OBAVIJEST

O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem Natječaja za prijam u radni odnos (KLASA: 112-02/23-01/02, URBROJ: 2188-1-15-3) objavljenog 28. ožujka 2023. godine, na radno mjesto:

1. Knjižničar – jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena do povratka djelatnice s bolovanja), mjesto rada Vinkovci, izabrana je Mateja Jurčević iz Novih Mikanovaca

2. Knjižničar – jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci, izabrana je Anamarija Kunštek iz Nuštra

3. Knjižničarski suradnik u Bibliobusnoj službi Vukovarsko-srijemske županije – jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci i Vukovarsko-srijemska županija, izabrana je Ines Rajić iz Vinkovaca.

Ravnateljica:

Vedrana Lugić, dipl. knjiž. i prof.