Poziv na testiranje – radno mjesto domar

Povjerenstvo za pregled prijava na natječaj

za radno mjesto domar – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

KLASA: 112-02/23-01/01, URBROJ: 2188-1-15-3,

objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, dana 2. veljače 2023. godine

POZIV NA PISMENO TESTIRANJE

KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja na radno mjesto: za radno mjesto domar – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj o čemu im je dostavljena pisana obavijest te se na njih ovaj poziv ne odnosi.

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA PISMENOG TESTIRANJA

28. veljače (utorak) 2023. godine, s početkom u 10.00 sati,

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI,

Bana Jelačića 1, Vinkovci

KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI DRUGI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT.

Na pismenom testiranju utvrđuju se znanja, sposobnosti i vještine te rezultati kandidata/kinja u dosadašnjem radu.

Za vrijeme pismenog testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave na javni natječaj.

Povjerenstvo za odabir kandidata na osnovu rezultata pismenog testiranja donijet će odluku koji kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju). O terminu održavanja razgovora kandidati će biti obavješteni na mrežnim stranicama Knjižnice.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18 )
  2. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10 i 114/22)
  3. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13)
  4. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN br. 18/2017)
  5. Statut Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci (dostupno na internetskim stranicama Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci https://gkvk.hr/o-knjiznici-2/sluzbeni-dokumenti/knjiznicni-akti/)

POVJERENSTVO ZA PREGLED PRIJAVA