Natječaj

Vinkovci, 15. veljače 2023. godine

Poziv za 3. Literarni nagradni natječaj Male vinkovačke jeseni

za učenike viših razreda osnovnih škola i učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj

Zašto Literarni natječaj Male vinkovačke jeseni i zašto ga ne smijemo gledati kao još jedan u nizu?

Postavlja se pitanje, smijemo li od mladih očekivati da u budućnosti njeguju i prenose kulturnu baštinu ako ih u tome ne poučimo, ako im ne damo priliku da o njoj pišu i govore, da je predstavljaju.

Znanje o kulturnoj baštini i tradicijskoj kulturi neke zemlje obogaćuje osobni i nacionalni identitet svakog pojedinca. Uključivanje djece i mladih u različite aspekte očuvanja baštine i tradicijske kulture pridonosi njihovu obrazovanju, otkrivanju ljepota u različitosti, ali i senzibilizira potrebu za očuvanjem te iste baštine. Književna, pisana ili usmena predaja garancija su prenošenja kulture znanja i običaja za nove generacije.

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci bila je 1970. godine začetnik i organizator prvih Dječjih vinkovačkih jeseni te su postale sastavnim dijelom Vinkovačkih jeseni – međunarodne smotre folklora i kulturnih običaja.Knjižnica je svojim djelovanjem stalni podupiratelj događanja vezanih uz kulturnu baštinu te objavljuje Poziv za 3. Literarni nagradni natječaj Male vinkovačke jeseni. S obzirom na važnost i odaziv (preko sto radova po godini iz svih županija RH), u 2023. godini objavljujemo treći po redu Literarni nagradni natječaj Male vinkovačke jeseni.

Poticanje ovakve vrste stvaralaštva kod mladih ljudi zalog je za budućnost i nove generacije, ali i jasan pokazatelj brige da zavičajnu baštinu ne ostavljamo samo na usmenoj predaji. Natječaj je u prve dvije godine, osim što je imao izuzetan odaziv, polučio bogatu razmjenu iskustava i nezaboravna sjećanja sudionicima i Knjižnici kao domaćinu.

Natječaj se objavljuje za literarni rad (kratka priča, esej, poezija) na temu Zavičaj.

Natječaj je otvoren od 15. veljače do 15. svibnja 2023. godine.

Objava rezultata bit će na mrežnim stranicama Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i na društvenim mrežama Knjižnice 7. kolovoza 2023. godine.

Natječaj se provodi uz potporu Ministarstva kulture i medija RH i Grada Vinkovaca.

Upute za provedbu Natječaja:

Radovi će se ocjenjivati u dvjema kategorijama:

  1. kategorija – stariji osnovnoškolci (5. – 8. razred OŠ)
  2. kategorija – učenici srednjih škola (1. – 4. razred SŠ)


Tema:
Zavičaj
(zavičajne priče i legende, riječi i običaji zavičaja mog, iz života naših starih, prepoznaj me po stolu moga zavičaja, riječima šaljem slike svog zavičaja, poezija je moja zavičajna…)  

Književni oblik: poezija ili proza (esej ili kratka priča do pet kartica teksta − 1800 znakova s prazninama)

Jezik: hrvatski standardni jezik ili dijalekti

Napomena: Ako je tekst pisan na jednom od hrvatskih dijalekata, treba priložiti i mali rječnik (nepoznatih riječi, dijalektizama, regionalizama, lokalizama, arhaizama, zastarjelica…).

Prihvaćaju se samo prethodno neobjavljeni radovi. Radovi se šalju u tri primjerka, s naznakom „Male vinkovačke jeseni“, kuvertirano pod šifrom, s tim da uz šifru autora bude naznačeno učenikovo/kandidatovo godište i kategorija. Rješenje šifre šalje se u zasebnoj zatvorenoj kuverti te mora sadržavati: ime i prezime, adresu, OIB, e-mail adresu i broj telefona. Ako sudionik ima mentora, potrebno je upisati i ime i prezime mentora i broj mobitela.

Prva tri najbolje ocijenjena rada u objema kategorijama, prema izboru Prosudbene komisije, bit će nagrađena. Nagrade se sastoje od prigodnih poklona i nagradnog putovanja.

Pobjednicima se dodjeljuje:

Zahvalnica/priznanje Dječjih vinkovačkih jeseni i prigodni pokloni u novčanoj vrijednosti za:

  • prvu nagradu     150 eura
  • drugu nagradu   100 eura
  • treću nagradu     70 eura


Posebna nagrada za sve nagrađene, kao i za njihovu pratnju (mentor, roditelj) dvodnevni je boravak u Vinkovcima na manifestaciji Dječjih vinkovačkih jeseni 9. i 10. rujna 2023. godine.

U planu je i izrada Zbornika koji bi se objavljivao svake pete godine.

Napomena: Sudionici Natječaja suglasni su da njihove osobne podatke Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci može koristiti isključivo u svrhu Natječaja.

Osobe za kontakt: Tija Pažanin, tel.: 032 332 418; e-mail: tija@gkvk.hr
                                Sonja Šimić, tel.: 032 334 109; e-mail: sonja@gkvk.hr,
                                       ili na  mob: 091 612 3167

S velikom radošću i ove godine očekujemo vaše radove!


Organizacijski odbor Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i Prosudbena komisija