Obavijest o ishodu natječaja

KLASA: 112-02/22-01/02

URBROJ: 2188-1-15-22-42

Vinkovci, 1. prosinca 2022. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci objavljuje

OBAVIJEST

O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem Natječaja za prijam u radni odnos (KLASA: 112-02/22-01/02, URBROJ: 2188-1-15-22-32) objavljenog 3. studenoga 2022. godine , na radno mjesto 3. knjižničar – pripravnik na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci primljena je Irena Ćirić iz Vinkovaca.

Ostali kandidati nisu udovoljili formalnim uvjetima te po istom Natječaju radna mjesta 1. knjižničar – jedan izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena do isteka mandata ravnatelja), mjesto rada Vinkovci i 2. knjižničar u bibliobusnoj službi Vukovarsko – srijemske županije – jedan izvršitelj na određeno vrijeme (do 31. kolovoza 2023. godine) s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci i Vukovarsko – srijemska županija nisu popunjena.

Ravnateljica

Vedrana Lugić, prof., dipl. knjiž.