Obavijest o ishodu natječajnog postupka

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2188/01-15-01-22-11

Vinkovci, 16. veljače 2022. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci objavljuje

OBAVIJEST

O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem Natječaja za prijam u radni odnos (KLASA: 112-01/22-01/01, URBROJ: 2188/01-15-01-22-3) objavljenog 24. siječnja 2022. godine , na radno mjesto diplomirani knjižničar – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme na pola radnog vremena, mjesto rada Vinkovci primljen je Domagoj Potlimbrzović iz Cerića.

Ravnateljica

Vedrana Lugić, prof., dipl. knjiž.

Najnovije objave

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
nekategorizirano

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

KLASA: 112-02/24-01/01 URBROJ: 2188-1-15-17 Vinkovci, 24. travnja 2024. godine Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu

Skip to content