Poziv na testiranje

Komisija za pregled prijava na natječaj

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme,

KLASA: 112-01/22-01/01, URBROJ: 2188/01-15-01-22-3,

objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci,

dana 24. siječnja 2022. godine

POZIV NA USMENO TESTIRANJE

KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete

iz natječaja na radno mjesto:

diplomirani knjižničar – jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme na pola radnog vremena (zamjena za zaposlenicu koja koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena), mjesto rada Vinkovci.

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj o čemu im je dostavljena pisana obavijest te se na njih ovaj poziv ne odnosi.

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA USMENOG TESTIRANJA

 Srijeda, 9. veljače 2022. godine, s početkom u 9.00 sati,

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci

Ivana Gundulića 6, Vinkovci

KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI DRUGI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT.

Za pristupanje prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata potrebno je na ulazu u prostore Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, sukladno odredbama Odluke Stožera civilne zaštite RH o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ br. 121/21).

Na usmenom testiranju utvrđuju se znanja, sposobnosti i vještine te rezultati kandidata/kinja u dosadašnjem radu.

Za vrijeme usmenog testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN br. 17/19 i 98/19)
  2. Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN br. 103/21)
  3. Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
  4. Tadić K., 1994., Naklada Benja, Rad u knjižnici
  5. Statut Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci (dostupno na internetskim stranicama Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci).

KOMISIJA ZA PREGLED PRIJAVA

Najnovije objave

Predavanje

Predavanje mr. sc. Ljubice Gligorević

Pozivamo vas na predavanje mr. sc. Ljubice Gligorević Vrijeme korizme – reminiscencije i prakse Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Dvorana Elza Kučera utorak, 20. veljače 2024. godine, 18 sati

Izložba

Otvorenje izložbe Zvonimira Tanockog

Pozivamo vas na otvorenje izložbe Zvonimira Tanockog Žedni preko vode Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci četvrtak, 15. veljače 2024. godine, 19 sati

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
Obavijesti

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

KLASA: 112-02/24-01/01 URBROJ: 2188-1-15-23 Vinkovci, 8. veljače 2024. godine Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci objavljuje OBAVIJEST O

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
Obavijesti

Poziv na razgovor (intervju)

Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto: 1. Domar – jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci KLASA: 112-02/24-01/01, URBROJ: 2188-1-15-1-1, objavljenog dana 19. siječnja 2024. godine na mrežnoj

Predavanje

Predstavljanje knjige Hrvoja Jurića

Pozivamo vas na predstavljanje knjige i putopisno predavanje Hrvoja Jurića Put sjevera – Nordkapp Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci petak, 9. veljače 2024., 18 sati

Predstavljanje knjige

Predstavljanje knjige Krunoslava Nujića

Pozivamo vas na predstavljanje knjige Krunoslava Nujića Burnout: priča o nama Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Dvorana Elza Kučera četvrtak, 8. veljače 2024., 18 sati

Skip to content