PREPORUKE ZA KORISNIKE

Preporuke za korisnike koje su usklađene s Preporukama za rad narodnih knjižnica u uvjetima bolesti COVID-19 koje je izdala Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 9. lipnja 2020. godine te s Preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

  • Omogućen je slobodan pristup građi na policama uz obveznu dezinfekciju ruku prije i poslije korištenja slobodnog pristupa građi.
  • Omogućena je usluga međuknjižnične posudbe.
  • Korisnicima je omogućen pristup računalima uz obvezne mjere higijene i dezinfekcije ruku prije i poslije korištenja računala.
  • Korisnicima je omogućeno korištenje prostora Igraonice za djecu.
  • Odrasli korisnici moraju unaprijed rezervirati građu potrebnu za rad te mjesto i vrijeme za rad u čitaonici.
  • Studijska čitaonica može se koristiti samo uz prethodno rezervaciju na tel. 032 334 123.
  • U čitaonici istovremeno mogu boraviti dva korisnika.

Unaprijed hvala na strpljenju zbog mogućih gužvi!

Budimo odgovorni i čuvajmo jedni druge!