Poziv


POZIV
na pisano testiranje za imenovanje
ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Za kandidate koji  su  podnijeli  pravovremene  i  potpune  prijave,  te  koji ispunjavaju propisane formalne uvjete objavljene u javnom natječaju za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, a koji je objavljen 26. listopada 2018. godine u „Večernjem listu“, „Vinkovačkom listu“, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i razgovor (intervju). 

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Provjera znanja (pisano testiranje) će se održati 21. studenog 2018. godine u maloj gradskoj vijećnici Grada Vinkovaca (Bana Jelačića 1) s početkom u 10:00 h.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Pismena provjera znanja traje 45 minuta.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
  • razgovarati s ostalim kandidatima,
  • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Za pismeni dio provjere kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (netočan odgovor 0 bodova, točan 1 bod, polovičan 0,5 boda). Na razgovoru (intervjuu) kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10). S kandidatima koji budu ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju, obavit će se razgovor (intervju).

Nakon provedenog postupka testiranja i razgovora (intervjua) Upravno vijeće sastavlja rang listu kandidata, prema broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i razgovoru (intervjuu).

Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješava Gradsko vijeće na prijedlog Upravnog vijeća.

PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE KANDIDATA:

  • Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ 105/97, 05/98, 104/00 i 69/09)
  • Zakon o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Marina Markić, prof.