Obavijest

POZIV
na pisano testiranje

 Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u javnom natječaju za vozača bibliobusa, a koji je objavljen 25. listopada 2018. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i razgovor (intervju).

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Provjera znanja (pisano testiranje) će se održati 12. studenog 2018. godine u velikoj gradskoj vijećnici Grada Vinkovaca (Bana Jelačića 1) s početkom u 10:00 h.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Pismena provjera znanja traje 45 minuta.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
  • razgovarati s ostalim kandidatima,
  • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Za pismeni dio provjere kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (netočan odgovor 0 bodova, točan 1 bod, polovičan 0,5 boda). Na razgovoru (intervjuu) kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10). S kandidatima koji budu ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju obavit će se razgovor (intervju).

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua) Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja rang listu kandidata, prema broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i razgovoru (intervjuu). Rang lista kandidata i izvješće Povjerenstva o provedenom postupku dostavlja se Ravnatelju koji će donijeti odluku o odabiru kandidata.

PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE KANDIDATA:

  • Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97, 05/98, 104/00 i 69/09),
  • Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08, 48/10, 74/11,80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17).

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA