Odluka

Temeljem članka 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, dana 16. listopada 2018. godine ravnateljica je donijela

ODLUKU
o poništenju natječaja za vozača bibliobusa


I.

Poništava se natječaj za vozača bibliobusa objavljen 21. rujna 2018. godine na oglasnoj ploči Gradske knjižnice i internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj za vozača bibliobusa poništava se iz formalno pravnih razloga.

II.

O poništenju natječaja iz točke 1. ove Odluke bit će obaviješteni svi kandidati koji su se prijavili na natječaj.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ur.broj: 890/2018
Vinkovci, 16. listopada 2018. god.

Ravnateljica:
Emilija Pezer, prof.