Odluka

Temeljem članka 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97., 05/98., 104/00. i 69/09.) i članka 23. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, dana 16. listopada 2018. godine Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci donijelo je

ODLUKU
o poništenju natječaja za ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

I.

Poništava se natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci objavljen 14. rujna 2018. godine u „Večernjem listu“, „Vinkovačkom listu“, oglasnoj ploči Gradske knjižnice i internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci poništava se iz formalno pravnih razloga.

II.

O poništenju natječaja iz točke 1. ove Odluke bit će obaviješteni svi kandidati koji su se prijavili na natječaj.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ur. broj:889/2018
Vinkovci, 16. listopada 2018. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Marina Markić, prof.