Natječaj

Na temelju  članka 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, članka 17. i 18. Pravilnika o radu, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

Vozač bibliobusa –  jedan izvršitelj za radni odnos na neodređeno vrijeme

                               –  rad na puno radno vrijeme

                               –  rad na terenu

Uvjeti:

– SSS- završena srednja  stručna sprema

– radno iskustvo: 1 godina na  sličnim poslovima

– položen ispit za vozača C kategorije

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • Dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
  • Dokaz o radnom iskustvu
  • Dokaz o položenom vozačkom ispitu C kategorije
  • Potvrda o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja)
  • Domovnica (preslik)
  • Životopis                                                           

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Knjižnice,  na adresu:

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, I. Gundulića 6, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Prijava  na natječaj“

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Objava, 21. rujna 2018. god.

Ravnateljica:
Emilija Pezer, prof.