Poziv na CSSU tečaj

Analiza interesno-utjecajnih skupina, SWOT analiza i brainstorming u praksi

Predavač: mr. sc. Ivo Tokić, viši knjižničar

u organizaciji Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara, CSSU-a i Matične službe za narodne i školske knjižnice Vukovarsko–srijemske županije, koji će se održati u petak, 27. travnja 2018. godine, u 10,30h, u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci.

Sudjelovanje na tečaju prijavljuje se na e-mail: ivapezer@gmail.com. U tekstu maila potrebno je navesti naziv tečaja, vaše ime i prezime te ustanovu iz koje dolazite.

Molim Vas što prije se prijavite, jer u protivnome ako se ne javi dovoljan broj sudionika, tečaj se otkazuje.

Tečaj je besplatan!

Sadržaj tečaja:

Tehnike koje se vrlo često koriste kao pomoć menadžmentu za procjenu situacija, za brzo vrednovanje prijedloga projekata, kao i za kreativno timsko rješavanje problema. Tehnike primijenjene zajedno, pomažu da se brzo i lako procijeni važnost i utjecaj nekog problema ili projekta za organizaciju, za društvenu sredinu i same nositelje projekta ili druge sudionike u procesu rada, da se kreativno riješe problemi kao i da se brzo dođe do novih ideja i prijedloga za razvoj procesa rada te procijeni njihov mogući utjecaj. Uz to, primjerice analiza interesno-utjecajnih skupina predstavlja važan korak u planiranju i izradi projekata za korištenje fondova EU.

Namjena: knjižničarima svih vrsta knjižnica

Više o tečaju: http://cssu.nsk.hr/analiza-interesno-utjecajnih-skupina-swot-analiza-brainstorming-u-praksi/

Srdačno Vas pozdravljamo i veselimo viđenju,

Voditeljica Županijske matične službe:
Iva Pezer, dipl. knjiž.