Poziv na testiranje

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
Gundulićeva 6
32100 Vinkovci
Tel.: 032/ 332 418, 334 141, www.gkvk.hr; knjiznica@gkvk.hr

Ur. broj: 612/2017.
Vinkovci, 22. kolovoza 2017. godine

OBAVIJEST PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RAČUNOVODSTVENI I ADMINISTRATIVNI REFERENT

Poštovani!

     Obavještavamo Vas da ispunjavate formalne uvjete za prijavu na natječaj za radno mjesto: računovodstveni i administrativni referent u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci i pozivamo Vas na provjeru znanja (pisano testiranje) koje će se održati 30. kolovoza 2017. godine u velikoj gradskoj vijećnici Grada Vinkovaca (Bana Jelačića 1) s početkom u 10:00 h.
     Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.
     Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
    Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
    Pismena provjera znanja traje 60 minuta.
 Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
  • razgovarati s ostalim kandidatima,
  • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Zakon o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15)
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ 124/14, 115/15 i 87/16)

     S kandidatima koji budu ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju, obavit će se intervju.

S poštovanjem,

ravnateljica Emilija Pezer, dipl.knjiž.