Obavijest o natječaju

Na temelju članka 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, članka 17. i 18. Pravilnika o radu , Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: BLAGAJNIK/CA – jedan izvršitelj za radni odnos na neodređeno vrijeme – rad na puno radno vrijeme

Uvjeti: – SSS- završena četverogodišnja srednja škola ekonomskog smjera – radno iskustvo: 1 godina na istim ili sličnim poslovima – osposobljenost za rad na računalu – vozački ispit- kategorija B

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti: – Dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome) – Dokaz o radnom iskustvu – Dokaz o osposobljenosti za rad na računalu – Dokaz o položenom vozačkom ispitu za traženu kategoriju – Potvrda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – u izvorniku (ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja) – Domovnica (preslik) – Životopis

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Knjižnice, na adresu: Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, I. Gundulića 6, 32100 Vinkovci , s naznakom: „Prijava na natječaj“ Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.